SKAPA HIGH PERFORMING TEAMS!

Med Lisa Vallin
När 1 + 1 blir 11! Synergikraft på bästa sätt!